Kommunalarna i reportaget här intill har tre saker gemensamt.

  1. De har drabbats av hjärtinfarkt.
  2. De hade tagit en frivillig försäkring genom Kommunal, GF 17001 gruppliv med sjukkapital. För att få den måste man vända sig till sin sektion i Kommunal och betala extra. Avgiften är 59:50 kronor i månaden, 88:50 för medförsäkrad.
  3. De hörde talas om rehabiliteringen i Föllinge och de hade turen att höra till de 50 första anmälda.

Nu är alla 50 platserna för i år upptagna. Kommunal förhandlar med Folksam för att försöka få några platser nästa år också.

Ombudsman P-O Ryding, Kommunal, betonar att arbetsgivaren har ansvar för att långtidssjuka blir rehabiliterade.

— Men arbetsgivaren skickar inte våra medlemmar till Föllinge för att rehabiliteras. Arbetsgivarna tar bara in nytt folk, för det är billigast för dem. En del försöker skapa andra arbeten åt dem som skadats, men det finns knappast några sådana.

Folksam äger Hälsoinvest AB som driver rehabiliteringen i Föllinge.

Tanken bakom är att friska människor varken behöver sjukpenning, sjukpension eller ersättning från sin försäkring.

— Vi tror att det här är god försäkringsekonomi, säger Hälsoinvests VD Jan Karlsson.

Vistelsen i Föllinge är på tre plus en vecka med regelbundna kontakter nio månader efteråt. Hela paketet med behandling, mat, logi och resor går på 70 000 kronor per person. Den som får en rehabcheck betalar ingenting själv.