Ort Tim Deltidare

Stockholm 10% 21%

Uppsala 8% 30%

Sörmland 7% 41%

Östergötland 7% 39%

Jönköping 5% 48%

Kronoberg 0% 39%

Kalmar 9% 48%

Blekinge 6% 40%

Skåne 5% 36%

Halland 9% 49%

Västra Götaland 7% 34%

Värmland 9% 43%

Örebro 9% 39%

Västmanland 5% 41%

Dalarna 7% 38%

Gävleborg 8% 41%

Västernorrland 9% 25%

Jämtland 6% 28%

Västerbotten 6% 44%

Norrbotten 3% 38%