— Jag tolkar svaren så att tilltron till det svenska systemet fortfarande är stark hos allmänheten, säger ordföranden för Prioriteringsdelegationen, Annelie Nordström-Eriksson.

Nästan 60 procent av allmänheten anser att sjukvården alltid måste erbjuda bästa tänkbara vård oavsett kostnad. Framförallt läkare och administratörer höll inte helt med om det.

Allmänheten ansåg att personer som missköter sig genom att röka, dricka för mycket alkohol och äta osunt skulle få vänta längre på behandling om resurserna skulle tryta. Beslutsfattarna var mer tveksamma till att använda egenansvar som kriterium för vem som ska få vård.

Alla grupper ville minska administratörernas inflytande. Men läkarna tyckte att riksdagspolitikerna skulle ha mer att säga till om medan administratörer och politiker ville öka de lokala och regionala politikernas inflytande.

Samtliga ansåg att de offentliga utgifterna bör öka.

Undersökningen gjordes av IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. 1194 representanter för allmänheten och 427 sjukvårdspolitiker, administratörer och läkare deltog.