Regeringen har skrivit en proposition som handlar om att personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg ska lämplighetsprövas innan anställning. Bland de yrkesgrupper som räknas upp i propositionen fanns inte kommunalarna med. Därför har riksdagskvinnorna Christina Axelsson (s) och Ann-Marie Fagerström (s) motionerat om att också barnskötare, fritidsledare och dagbarnvårdare ska prövas.

– Det är inte ovanligt att kommunalarna glöms bort, säger Christina Axelsson. Det finns för få kommunalare i riksdagen, helt enkelt. Våra motioner är en knäpp på näsan till de som skrivit underlaget.

Den som söker jobb ska lämna ett registerutdrag från belastningsregistret till arbetsgivaren. Den som inte lämnar ett utdrag får inte heller söka tjänsten. Sexualbrott, barnpornografibrott samt alla grövre brott som mord, dråp, människorov och grov misshandel är de brott som ska kontrolleras i registret.

Därefter kommer det att vara upp till arbetsgivaren om den vill bry sig om eventuella brott som begåtts. Förslaget innehåller inte något förbud mot att anställa tidigare straffade personer inom skola, förskola eller barnomsorg.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är en av remissinstanserna. Där tror man inte att registerkontroll är någon effektiv lösning.

– Arbetsgivarna invaggas i en falsk tro om att ha gjort allt de kunnat.
Men sannolikheten att någon straffad söker ett sådant jobb är väldigt liten, säger Peter Martens på BRÅ.

Han tycker istället att det borde göras en allmän lämplighetsprövning vid antagning till utbildningar som leder till den här typen av jobb, samt lära arbetsgivarna göra omsorgsfulla intervjuer.

I höst fattar riksdagen beslut i frågan.