Anders Andrén säger till Kommunalarbetaren att han ser det som en liten kompensation för de sexuella trakasserier arbetskamraterna utsatte honom för utan att arbetsgivaren, Region Skåne, ingrep.

Uppgörelsen blev ett resultat av centrala förhandlingar mellan Kommunal och Landstingsförbundet. Hade de inte kunnat enas kunde Anders Andréns fall ha blivit det första målet om sexuella trakasserier i arbetsdomstolen.