Timvikarier får bara sin ATP. Kommunal vill ändra på det och har stöd av EU-regler. Dagens villkor för avtalspensionen är minst 40 procent av heltid och anställning på minst tre månader. En dyr ändring för arbetsgivare som har många springvikarier.

Förbundet kräver också att de anställda ska få placera hela pensionsavgiften själva. I nuvarande avtalet garanteras man bara att få placera en procent själv.

Att arbetsgivaren ska börja betala in pensionsavgiften tidigare är ett tredje krav. I dag gäller från 28 års ålder. Privatanställda börjar tjäna in avtalspensionen tidigare, från 22 år, men avbetalningarna för dem är å andra sidan lägre.

Eftersom det här avtalet sägs upp kommer Kommunal att förhandla samtidigt om pensioner och löner i avtalsrörelsen. Avtalsombudsman Jan Sjölin ser det som en fördel, men har inga planer på att följa sjuksköterskornas exempel och använda en del pensionspengar till lönehöjningar.

— Nej, aldrig en krona från pensionsavtalet till löneavtalet, svarar han. Snarare åt andra hållet i så fall. De äldres försörjning är ju en av framtidens största frågor.

Kommunal har redan tidigare klargjort att förbundet kräver högre löneökningar än andra i de kommande förhandlingarna, eftersom kommunalarbetarnas löner har halkat efter. Det ser ut att bli en spännande avtalsrörelse?

— Ja. Kommuner och landsting har oförskämt låga lönekostnader för våra medlemmar. Det vore väl skit till fackförening som inte kan göra något åt det när kommunernas ekonomi nu blir allt bättre.