• Grupp 1 omfattas av alla fördelar som olika avtal ger. För att få tillhöra grupp 1 måste man vara anställd för en sammanhängande tid av minst 3 månader — minst 40 procent av heltid.
  • Grupp 2:orna är oftast timavlönade korttidsvikarier. De har ingen fast månadslön.
    Lön. Ofta har de bara avtalets minimilön eller några kronor till. (Dock ej Grums.)
  • Pension. Pensionsavtalet PFA 98 gäller bara grupp 1.
  • Semester. Oftast ingen semesterrätt. Istället får de pengar.
  • Utbildning. Utbildning och andra förmåner som kommunen bekostar går de ofta miste om.
  • Måste ställa upp. Många är deltidsarbetslösa och stämplar i a-kassan. För att få göra det måste de ställa upp när arbetsgivaren behöver dem.

Tillbaks till huvudartikeln