Hon berättar att kommunen under flera år skurit ner. Många heltider inom äldreomsorgen har gjorts om till deltider. Anställda har sagts upp. När organisationen blivit ”tajtare” och sårbarare har behovet av kortidsvikarier ökat.

Och även då försöker man spara.

— Om en heltidare är sjuk så kanske man tar in en vikarie på 75 procent som får jobba när det är som mest att göra.

Färre ska göra mer. Därför har sjukskrivningarna i kommunen ökat kraftigt senaste året. Därmed har vikariaten blivit fler. Även långtidssjukskrivna ersätts med timvikarier — månad för månad allteftersom läkarintygen förnyas.

Inom äldreomsorgen finns det ett motstånd bland chefer att låta deltidare arbeta mera och få fyllnadslön. Då anses det bli billigare att ta in timavlönade. Men det finns också andra arbetsledare som försöker, så långt det är möjligt, lägga ut tid så att deltidare får högre sysselsättningsgrad.

Ann-Maries bakgrund är barnskötare och hon berättar om personalen har minskats på ”hennes” daghem:

— Förr fanns det två ”löpare” så det var lätt att fylla upp när någon var sjuk. Nu finns det inte ens planeringstid eller något!

Vice ordförande Marianne Söderman berättar om hur antalet skolmåltidsbiträden skurit ner. Kommunen har anlitat den ena konsulten efter den andra. Allt för att försöka hitta något som är billigare.

— Det är aldrig någon lugn eller ro. Och under tiden som det ska omorganiseras tillsätts inte vakanta tjänster, säger viceordförande Marianne Söderman. Under tiden rullar det på med vikarier.

Facket försöker att få till fler heltidstjänster men även här får de veta att det är ”huvudena som behövs”.

— Men det räcker inte bara med att pussla om med tjänsterna, det behövs mer folk!

Socialchef Dick Edquist berättar att förra året höll man på med omställning inom äldreomsorgen. Därför fanns tillfälligt extra mycket timtid. Men nu är en ny anläggning för äldreboende klar:

— Så vi har lyckats tillskapa några fler heltider. De som ansvarar för verksamheterna säger att vi i alla fall har förbättrat oss sedan 1999.

Men vi kan inte gå i god för att det inte blir ett dåligt resultat även 2000.

Han håller med om att en tajtare organisation kan vara en förklaring till alla timvikarier:

— Ja vi har haft stora ekonomiska bekymmer, stora krav på oss, säger han.

Ökningen av antalet sjukskrivna är också ett bekymmer.

Vore det inte bättre med anställda i personalpooler?

— Vi skapade en pool för två år sedan, så vi är inte främmande för den tanken.

Den består vad jag vet av fyra personer varav två är sjukskrivna.

— Ja, det är i alla fall den resursen som finns.

Sedan hänvisar han till platscheferna ”de har en budget och ska driva en effektiv verksamhet”.

— Men jag håller med om att det i ökad utsträckning borde vara möjligt att ha någon som är anställd på andra villkor än timtid för att täcka upp regelbundet behov.

Det stora antalet deltidare har diskuterats i kommunen. 1998 skrev socialnämndens ordförande en motion till fullmäktige om att antalet heltidare borde utökas.

— Vi har redovisat för kommunkansliet att det inom vårt område skulle kosta drygt 12 miljoner att göra alla deltider till heltider.

Kommunen har fått lite bättre ekonomi senaste åren. Men skulderna är fortfarande större än tillgångarna.

— Vi har förbrukat det som fanns på kistbotten, säger han.

Tillbaks till huvudartikeln