Komposten är ju den plats där vi lägger allt vårt avfall från trädgården. Försök undvika att lägga dit fröplantor! När det sedan är dags att använda den färdiga jorden, blanda ner den i stället för att bara sprida den ovanpå marken som ett täcke. Frön aktiveras snabbt när de får tillgång till solljus.

Tappa inte sugen! Ogräs hör trädgården och trädgårdsarbetet till.