Den nya undersökningen, ”Arbetsrelaterade besvär 2000”, från Arbetarskyddsstyrelsen är gjord av Statistiska centralbyrån våren 2000. Den visar att utvecklingen från 1990-talet med allt större psykiska och fysiska besvär till följd av arbetet fortsätter.

Mest ökar psykiska besvär. Av kvinnor i arbetslivet uppgav 12 procent sådana besvär mot sex procent för fem år sedan. Motsvarande siffror för män var 6, 5 procent i år och 3,5 för fem år sedan.

En tredjedel av dem som uppgett besvär, cirka 360 000 personer, har också varit sjukfrånvarande. Av dem var cirka 170 000 sjuka i minst fem veckor.

Kvinnor i arbetaryrken mellan 30 och 49 år uppger besvär som beror på påfrestande arbetsställning (omkring 16 procent) och tung manuell hantering (omkring 15 procent).

Över lag drabbas kvinnor värst. 46 procent av alla kokerskor och 33 procent av alla undersköterskor/vårdbiträden har besvär på grund av jobbet. En av de hårdast drabbade mansgrupperna, byggnadsarbetare kom upp i 26 procent.

Läs hela rapporten på www.arbsky.se