Det finns ett antal olika metoder om man bortser från den rent mekaniska med gångharv eller skyffeljärn.

Ättiksmetoden lanserades för ett antal år sedan: med hjälp av utspädd ättiksprit sänker man ph-värdet i marken rejält, vilket gör att ogräset inte kan överleva. Effekten är kortvarig och inte alltid så lyckosam.

Termisk bekämpning är när man hettar upp ogräset. Detta görs antingen med öppen låga (gasolbrännare) eller med keramiska plattor som hettas upp. I själva verket kokar man vattnet i växtens celler så att de sprängs.

Metoden är relativt effektiv på gräs. Däremot är fleråriga ogräs som maskros betydligt mer svårbekämpade, för de skjuter strax nya blad.
Metoden är tidskrävande. Fiskars har lanserat konsumentmaskinen ”Steam-It ” som fungerar efter samma princip, men med ånga i stället för gas. Dock fordras tillgång till el.

Har man inte en yta som är alltför stor tycker jag att ett skyffeljärn duger bra. I värsta fall kan man byta de översta fem centimeterna grus mot nytt och därigenom bli av med fröbanken som byggts upp i gruset.
Lycka till!