Björn Sjöström tycker att det är helt galet att från ena dagen till den andra diskvalificera ambulanssjukvårdarna som socialstyrelsen gör.

Allt fler ambulanser bemannas nu med sjuksköterskor enligt riktlinjer från socialstyrelsen, men forskare som studerat ambulanssjukvården har länge ifrågasatt om det är det enda rätta.

Björn Sjöström anser att det viktiga är att de som arbetar i ambulansen har samma kompetens och gör samma bedömningar.

Yrket som ambulanssjukvårdare innehåller enormt mycket, enligt honom. Ambulanssjukvårdarna får vara hjältar i ett självständigt kreativt arbete. De ska diagnostisera patienten, symptombehandla, veta när de ska transportera och hur de ska göra det, hur man sänder EKG till sjukhuset och andra medicintekniska kunskaper.

Dessutom lär de sig yrket genom erfarenheter, de utvecklar social förmåga. De lär sig att möta olika typer av patienter. De uppdaterar sina kunskaper med årliga tester. Ingen har fällts i hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd.

— De enda som inte är nöjda är socialstyrelsen, säger Björn Sjöström.
och tycker att forskarna ska driva fram innehållet i en utbildning. Det ska inte vara socialstyrelsens regler som avgör detta.

Professor Britt Johansson i Göteborg har intervjuat ambulansöverläkare. De vill behålla ambulanssjukvårdarna. De anser att ambulanssjukvårdarnas praktiska erfarenhet och förmåga att bedöma läget är avgörande vid akuta situationer. Det kan till och med vara så att en läkare eller sjuksköterska kan fördröja vården genom att inte patienten transporteras iväg tillräckligt snabbt.