Efter ett och ett halvt år hos Busslink lämnar Bernt Engblom vd-stolen. Hans beslut att lämna sin post skett i samförstånd med ägarna, säger han och menar att han helt enkelt har andra värderingsgrunder. Han har ett modern sätt att se på de anställda, baserat på tillit och respekt.
Något som behövs, om man ska få bussförare i framtiden. Om fem år fattas 8000 förare.

Men Busslink går med jätteförlust. Kommunalarbetaren.com har från initierade olika källor fått reda på att det rör det sig om över hundra miljoner, vid årets slut 140 miljoner.

Enligt facket tvingades Berndt Engblom att avgå. Han får dock stöd, både av Kommunals och HTF:s fackliga representanter i Busslinks styrelse
— Busslink har aldrig fått förutsättningar att bli det företag som man förutspått inom ägarkretsen. Engblom rekryterades på falska grunder.
Våra gamla trafikavtal i SL Buss och Näckrosbuss kan omöjligt belasta nuvarande ledning, säger Kommunals sektionsordförande Lars-Åke Sandström.

Något som Bernt Engblom håller med om:

— Jag rår inte över gamla avtal och index som gör att lönsamheten ser ut som den gör. Ägarna måste ta det ansvaret.

Han säger att han inte viker från sina värderingar att om man ska vara kundorienterad måste man ha sina medarbetare med sig.

— Politikerna måste också börja se den verklighet som vi, de anställda, lever i, säger Berndt Engblom och tycker inte att bussbolagen är några förebilder idag.

Enligt Lars-Åke Sandström, Kommunal, är Engblom en av de ytterst få i bussbranschen som förstått hur viktiga förarna är. Berndt Engblom var noga med att föra en dialog med facket.

Facket menar att den borgerliga majoritetens sätt att upphandla resulterat i att trafikföretagen fått en mycket pressad ekonomi. Vilket i sin tur tvingat fram att Busslink måste rekonstrueras som företag.

— Det innebär i slutändan också att SL måste tillskjuta skattemedel för att hålla trafiken i gång. Trafiklandstingsrådet Elwe Nilsson borde ta ansvar för den situation som uppkommit, anser Lars Sandström.

SL äger 40 procent av aktierna i Busslink men SL:s styrelseordförande Elwe Nilsson säger att det är inget ovanligt att företag byter VD men det här är en fråga för bolaget internt, likaså att de lägger låga anbud.
Varför Bernt Engblom slutat är inte hans sak. Och socialdemokraterna var först med att upphandla trafik så varför skylla på borgarna.

Med all sannolikhet kommer SL nu att tvingas och stötta Busslink med pengar, vilket kan öppna vägen för andra bolag att vilja ställa sig i en liknande kö, befarar facket.

På en konferens som SLTF, Svenska Lokaltrafikföreningen, nyligen anordande konstaterades att för tjugo år sedan gick det att spara pengar och förnya branschen. Idag mår bussbranschen så dåligt att den blöder. Operatörerna är pressade och huvudmännen sitter i en ekonomisk rävsax.
Och Elwe Nilsson säger:

— Bussbolagen har räknat för lågt. Det kommer sannolikt att bli en högre prisnivå i framtiden.

Att det skulle behövas ett aktieägartillskott i Busslink har inte hört talas om men Busslinks styrelseordförande Bengt Olsson säger att han skulle välkomna en kapitalinjektion så att företaget kan leva vidare.

Fotnot:
Busslink bildades i januari 1999 då SL BUss AB och Näckrosbuss AB slogs ihop. Det ägs av SL AB (40 procent), Atle 25 procent, Nordico Invest (25 procent) samt av Länstrafiken i Södermanland och Örebro (5 procent vardera)