Alla som infekteras av H. pyroli får inte mag/tarmsår. Därför har man tittat på om andra faktorer som livsstilsfaktorer kan inverka.

I en undersökning som redovisas i Western Journal of Medicine deltog 8 529 män och 2 884 kvinnor. Deltagarna indelades i tre grupper, aktiva, måttligt aktiva och de som inte var regelbundet fysiskt aktiva.

För att räknas som aktiv krävdes att man skulle gå eller springa 16 km per vecka.
Det visade sig att män som var fysiskt aktiva hade 62 procents mindre risk för att utveckla sår på tolvfingertarmen.

De som var måttligt aktiva hade 42 procents mindre risk.
Några sådana samband för kvinnor kunde man inte hitta. Inte heller hade motion någon inverkan på sår i magsäcken.
(Källa: Medical Links nyhetsbrev)