När natten blir till dag,

då kommer du, och då går jag.

Det är tyst, men känslan finns ännu kvar
av det, som natten lämnat har.

Lyss! Hör du nåt?

Nej, bara tystnaden efter den som gått. –