• Undersköterskan utan barn får i år en löneökning på drygt 400 kronor. Han/hon betalar i stort sett lika mycket i skatt som förra året. Inkomstökningen blir en bit över 400 kronor i månaden.
  • Kostnaderna för bostad, arbetsresor, fackavgift och dagis ökar med drygt femtiolappen. Övriga levnadskostnader, miniminivå enligt Konsumentverkets norm, ökar med drygt 120 kronor. Kostnadsökning (minst) blir cirka 170 kronor.
  • Kvar blir en inkomstförstärkning på nästan 250 kronor men då är inte kostnadsökningar för läkarvård, tandläkare, glasögon och medicin medräknade.
1991 1999 2000
+ Lön 11 200 14 630 15 040
– Skatt -2 954 -4 963 -4 950
– Hyra -2 625 -3 600 -3 617
– Arbets-
resor
-250 -337 -365
– Fack-
avgift
-190 -312 -320
= Kvar att

leva på

5 180 5 419 5 788

Jämfört med gamla
fattigdomsgränsen1: (1991)+2 067 (1999)+1 969
(2000)+2 338

Jämfört med nya fattigdomsgränsen2:
(exkl hälsovård)
(1999)+2 054 (2000)+2 303