Siffrorna bakom riksnormen för socialbidrag på 7700 kr för vår familj.

Livsmedel 3660 kr
Kläder och skor 1680 kr
Fritid 980 kr
Hygien 540 kr
Förbrukningsvaror 220 kr
Dagstidning, tele, TV-licens 620 kr
Möbler, TV, husgeråd mm 0 kr
Läkarbesök, medicin,
tandläkare, glasögon
0 kr
Hemförsäkring 0 kr
Hushållsel 0 kr
Lunch ute 0 kr
Bil 0 kr
Pensionsförsäkring 0 kr
Alkohol/tobak 0 kr
Återbetalning studiemedel 0 kr
Pensionsförsäkring 0 kr

Förutsättningar

Lönerna: Genomsnittet för yrket. För 2000 har uppskattning gjorts.

Hyrorna: Genomsnitt enligt SCB-statistik.

Arbetsresor: 250 kr 1991 sedan uppräkning enligt SCB-index.

Fackavgift: Genomsnittlig procentsats för respektive år.

Skatt: Efter genomsnittlig kommunalskattesats.

Dagisavgift: 8 procent av inkomsten 1991, sedan 9 procent.

Ingen medicin

Plussar vi på det som Konsumentverket anser vara skäliga miniminikostnader för möbler, husgeråd, TV, hushållsel med mera blir fattigdomsgränsen 8 540 kronor. Därtill tillkommer familjens kostnader för sjukvård, medicin, glasögon och dylikt som inte heller ingår i riksnormen.

Vår familjs ekonomi ligger idag knappt 2 300 kronor över den fattigdomsgränsen. Den beräkningen bygger på att de inte har någon sjukfrånvaro, inga kostnader för läkarbesök, tandläkare, medicin eller glasögon…

Slår influensan till kan den marginalen utplånas.