Det finns jobb åt många unga i vården. Men även de äldre behövs. Och alla åldrar ska kunna arbeta tillsammans under bra arbetsförhållanden.
En sänkning av pensionsåldern är ingen lösning. Om vi ska behålla välfärden måste så många som möjligt bidra till vår försörjning. Att förebygga sjukdom och ohälsa med hjälp av friskvård är en bra investering.
Ett arbetsliv som avbryts i 60-årsålder för att man inte orkar längre är ett dåligt slut på arbetslivet.
Men, som utredarna konstaterar: Fri friskvård är inte nog. Utan bättre löner och arbetsmiljö samt mer att säga till om på jobbet kommer få att kunna eller vilja vara kvar