• Makarna får i år en löneökning på nästan 750 kronor. De betalar i stort sett lika mycket i skatt som förra året. Bostadsbidrag har de inte fått på många år. Höjda barnbidrag ger dem 200 kronor till i månaden. Inkomstökningen blir cirka 950 kronor i månaden.
  • Kostnaderna för bostad, arbetsresor, fackavgift och dagis ökar med drygt 150 kronor. Övriga levnadskostnader, miniminivå enligt Konsumentverkets norm, ökar med cirka 250 kronor. Kostnadsökning (minst) blir cirka 400 kronor.
  • Kvar blir en inkomstförstärkning på 550 kronor. Men då är inte kostnadsökningar för läkarvård, tandläkare, glasögon och medicin medräknade.
1991 1999 2000
+ Hans lön 12 190 15 420 15 852
+ Hennes lön 8 400 10 973 11 280
– Hans skatt -3 292 -5 268 -5 270
– Hennes skatt -1 999 -3 480 -3 466
+ Bostadsbidrag 442 0 0
+ Barnbidrag 1 500 1 500 1 700
– Hyra -4 108 -5 492 -5 517
– Arbetsresor -500 -673 -730
– Fackavgift -354 -562 -578
– Dagisavgift -1 647 -2 375 -2 442
= Summa kvar

att leva på

10 631 10 041 10 829

Jämfört med gamla fattigdomsgränsen 1: +1 937 +401 +1 189

Jämfört med nya fattigdomsgränsen 2:
(exkl hälsovård)
+1 741 +2 289