• Den ensamma mamman får i år en löneökning på drygt 300 kronor. Hon betalar i stort sett lika mycket i skatt som förra året.
    Inkomstökningen gör att hon förlorar 100 kronor av bostadsbidraget. Höjda barnbidrag ger henne 200 kronor till. Inkomstökningen blir cirka 400 kronor i månaden.
  • Kostnaderna för bostad, arbetsresor, fackavgift och dagis ökar med närmare hundralappen. Övriga levnadskostnader, miniminivå enligt Konsumentverkets norm, ökar med drygt 160 kronor. Kostnadsökning (minst) blir cirka 250 kronor.
  • Kvar blir en inkomstförstärkning på 150 kronor men då är inte kostnadsökningar för läkarvård, tandläkare, glasögon och medicin medräknade. Hennes ekonomi ligger fortfarande under vad som fram till 1996 var socialbidragsnormen.
1991 1999 2000
+ Lön 8 400 10 973 11 280
– Skatt -1 999 -3 480 -3 466
+ Bostads-

bidrag

2 325 2 700 2 600
+ Barn-

bidrag

1 500 1 500 1 700
+ Bidrags-

förskott/

underhålls-

stöd

2 146 2 347 2 347
– Hyra -4 108 -5 492 -5 517
– Arbets-

resor

-250 -337 -365
– Fack-

avgift

-143 -234 -240
– Dagis-

avgift

-949 -1 199 -1 226
= Summa kvar

att leva på…

6 921 6 786 7 112

Jämfört med gamla fattigdomsgränsen1: (1991)+267 (1999)-592 (2000) -266

Jämfört med nya fattigdomsgränsen2 (exkl hälsovård):

(1999)+521 (2000)+687


1: Tidigare fattigdomsgräns är Socialstyrelsens socialbidragsnorm fram till och med 1996.

2: Nuvarande fattigdomsgräns är riksnormen för socialbidrag, som regeringen fastställer, samt minimikostnader för möbler, husgeråd, TV, hushållsel enligt Konsumentverkets beräkningar. OBS inga kostnader för hälsovård, glasögon och dylikt är medräknade.