I en nyligen gjord studie som redovisas i Annals of Internal Medicine fick deltagarna placebotabletter, overksamt ”sockerpiller”, eller tabletter med 12,5 mg zink så länge de visade symptom på förkylning.

De som fick zink var sjuka kortare tid och hostade dessutom mindre. Även om det ännu inte är helt bevisat att zink verkligen hjälper vid förkylning anses studien intressant. (Källa : Medical Links nyhetsbrev)