1. Prata i jag-form.
 2. Var modig. Var tydlig i ditt budskap och stå för det du tycker.
 3. Prata med, inte om, dina arbetskamrater
 4. Prata om pratet. Varför det blev det missförstånd. Varför det blev det en bra arbetsplatsträff. Deltar alla i pratet lyssnar alla på dem.
 5. Acceptera olikheter. Du kan inte ändra på någon annan än dig själv.
 6. Klargör krav och förväntningar på varandra.
 7. Tänk i första hand på möjligheter och inte på hindren.
 8. Titta dig i spegeln och fråga dig ”Skulle du vilja vara arbetskamrat med personen i spegeln?
 9. Det är du med din inställning och attityd som avgör arbetsklimatet
 10. Lägg kraft på tankarna om en positiv framtid, ej på ”det var bättre förr”
 11. Rusta dig för att fungera i den verklighet som råder nu.
 12. Rusta dig för att möta förändringar, de tillhör vardagen!
 13. Våga anta utmaningar!