LO-kongressen debatterade EMU under flera timmar. Det var stundtals en hård och hätsk debatt.

Styrelsen föreslog att LO ska rekommendera medlemmarna att rösta ja till EMU om tre villkor är uppfyllda.

Villkoren är att det finns en stabil lönebildning i Sverige, att det finns ett strukturråd bestående av fack och arbetsgivare som bland annat ska bedöma arbetsmarknadsläget i olika branscher samt att det finns en buffertfond som bildas av att löntagarna avstår från löneökningar i goda tider för att det ska finnas löneutrymme i sämre tider.

Britt-Marie Gladh gick i debatten upp och sa att hon blev både arg och besviken när hon läste styrelsens förslag.

— Att LO skulle rekommendera sina medlemmar att rösta för ett inträde i EMU kommer, tror jag, att skada fackföreningsrörelsen förtroendekapital. Inom LO finns också många som inte delar LO-styrelsens uppfattning om EMU, sa hon.

Britt-Marie Gladh föreslog att LO istället ska uppmana medlemmarna att rösta och att LO inför folkomröstningen tar fram material som belyser för- och nackdelar med EMU.

Majvi Härling sa att EMU-anhängarna använder sig av samma skräckpropaganda som inför folkomröstningen om EU.

— Låt oss i stället lyssna på folket och våra medlemmar. Låt dem gå ut i folkomröstning. Låt dem själva ta ställning. Ta fram material som de kan gå igenom i studiecirklar, sa hon och hänvisade till att Kommunal inte tar ställning utan överlåter till medlemmarna att göra det.

Efter en första debatt presenterades ett nytt förslag om att LO säger ja till EMU om de tre villkoren är uppfyllda. Men någon rekommendation om hur medlemmarna ska rösta finns inte med. Enligt förslaget ska LO uppmana medlemmarna att rösta och inför folkomröstningen ta fram material om för- och nackdelar med EMU.

Men även det nya förslaget mötte hård kritik. Flera talare ansåg att förslaget innebar att LO i praktiken ändå rekommenderade medlemmarna att rösta ja. De tre villkoren för ett ja till EMU ifrågasattes också av många ombud.

Med 269 röster för och 143 emot beslöt kongressen ändå att LO ska säga ja om de tre villkoren är uppfyllda. En av dem som stödde förslaget var Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Hon stödde också i LO-styrelsen det ursprungliga förslaget att rekommendera medlemmarna att rösta ja i en folkomröstning. Då fick hon kritik för att det stred emot Kommunals linje.

— Jag anser inte jag bryter mot Kommunals linje. LO-kongressens beslut är inte definitivt ja. Men det är viktigt att LO tar ställning för att inte hamna vid sidan om i EMU-debatten, säger Ylva Thörn.

På frågan om inte Kommunal då också borde ta ställning för att inte hamna utanför debatten svarar hon att det inte behövs eftersom LO kan föra debatten åt medlemsförbunden.

LO:s ordförande Wanja-Lundby Wedin kunde efteråt dra en suck av lättnad. Hon klarade av sin första utmaning att få kongressen att säga ja till EMU under vissa villkor.

— Hade kongressen sagt nej skulle det ha skadat LO. Då hade vi hamnat på läktaren inför folkomröstningen. Nu kan vi vara med och påverka i debatten.

Ett nej från kongressen hade kanske också försvagat hennes ställning som ordförande.

— Vissa hade nog kopplat ihop ett sådant misslyckande med att jag är kvinna och ny som ordförande. Men jag tror inte att jag hade förlorat personligen på om jag inte hade lyckats övertyga kongressen. Det hade varit värre om det hade hänt i en av våra centrala och ideologiska frågor, säger hon.

Nästa utmaning för Wanja Lundby-Wedin blir att ena LO-förbunden i lönekraven inför kommande avtalsrörelse.