— Jag kan inte komma på en enda fråga som gick emot vårat förbund, säger hon.

Ylva Thörn tycker att beslutet om arbetstidsförkortning med fem dagar per år som kan tas ut i timmar eller sammanhängande ledighet passar kommunalarna mycket bra.
— Det liknar vårt eget förslag om en timbank som vi försökte införa i förra avtalsrörelsen. Nu gör vi ett nytt försök med arbetstidsförkortning i nästa avtalsrörelse, säger hon.

Ylva Thörn är även nöjd med att kongressen lyfte fram kravet om stärkt yttrandefrihet för de privatanställda.