Arbetsskadorna var den fråga som flest motionerade om till LO-kongressen. Siffrorna talar för sig själva. I fjol anmäldes 135 000 arbetsskadefall. 11 150 godkändes. Mindre än en tiondel.

— En dålig försäkringsprodukt. Vem skulle acceptera det när det gäller andra försäkringar, säger Bo-Gunnar Hemtke, jurist på LO-TCO Rättsskydd, som höll ett seminarium i anslutning till LO-kongressen.
Den första januari 1993 skärptesreglerna för arbetsskadeförsäkringen.

Året innan godkändes 67 000 arbetsskador, två år efter bara 15 500, detta enligt arbetsskadeutredningen.

— Men försämringen beror inte främst på att arbetsskadebegreppet skärptes, utan på att antalet prövade fall sjönk drastiskt, säger Bo-Gunnar Hemtke.

Tidigare visste försäkringskassan att dem skulle pröva de fall där det ska betalas ut ersättning inom 90 eller senare 180 dagar. Det gällde samma regler för sjukdom och arbetsskada.

Numera kan man få livränta om det finns en bevisad bestående nedsättning av arbetsförmågan. Så länge rehabilitering pågår anses det oklart om det blir bestående nedsättning av arbetsförmågan och därför blir det ingen ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

— Det finns fall där det efter 10-12 år fortfarande är en öppen fråga, säger Hemtke.

LO-TCO Rättsskydd anser att en ny lagstiftning ska lämna klart besked om när man har rätt till ersättning och prövningen ska läggas så tidigt som möjligt efter att skadan har inträffat. Lagom tid är ett år efter att skadan skett.

I sitt tal inför LO-kongressen lovade statsminister Göran Persson ett nytt lagförslag om förbättringar av arbetsskadeförsäkringen före nästa val.