Ylva Thörn citerade i sitt inlägg en nyhetsartikel i Kommunalarbetaren om en omsorgschef som uppmanade vårdpersonal att hålla tyst med sin kritik.

Omsorgschefen fick be om ursäkt eftersom grundlagen ger offentliganställda rätt och skydd att uttala sig. De har meddelarfrihet vilket ger dem rätt att uttala sig för pressen om förhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får då inte forska efter källan eller straffa dem som öppet uttalat sig.

Ylva Thörn sa att det är många offentliganställda som inte har en aning om vilket starkt skydd grundlagen ger dem.

— Vi som facklig organisation gör vad vi kan för att upplysa om det. Men både skola och arbetsgivare måste på ett mycket bättre sätt än i dag se till att öka kunskapen om vilka rättigheter man har som offentliganställd, fortsatte hon.

Ylva Thörn påpekade att privat anställda inte har samma skydd för sin yttrandefrihet. När verksamhet läggs ut på entreprenad försvinner därför allmänhetens insyn trots att verksamheten betalas med skattemedel.
— En sådan försämring kan vi inte acceptera, sa hon.

Ylva Thörn sa att det handlar om demokrati och om människovärde.

— Jag ser ett tydligt samband mellan tystnad och dålig arbetsorganisation, dålig arbetsmiljö samt ökade arbetsskador och sjukskrivningar. Jag vill också peka på sambandet mellan tystnaden och med alla vikariat och kortidsanställningar, sa Ylva Thörn.