Håkan Meijer vill också att yttrandefriheten stärks för de privat anställda och att tillfälliga anställningar ersätts med fler fasta jobb.
Den nye avtalssekreteraren ville i sitt första tal efter att han blivit vald lugna dem som tror att han inte ställer sig bakom den solidariska lönepolitiken.

Håkan Meijer får omedelbart sätta igång arbetet med att finna en gemensam plattform som LO-förbunden kan enas om inför kommande lönerörelse. I slutet av oktober ska enligt planerna LO:s repskap ta beslut om plattformen.

Håkan Meijer vill inte ha en upprepning från 1998 då LO enades efter krav från Kommunal att särskilt satsa på de kvinnodominerande låglönegrupperna.

— Låga löner kan också vara ett bekymmer för män. Jag vill därför ha en låglönesatsning för alla oavsett kön, säger Håkan Meijer till Kommunalarbetaren.

I likhet med sin företrädare Hans Karlsson vill Håkan Meijer ha en lagstiftning som stärker yttrandefriheten för de privat anställda.

— Jag tycker att de är upprörande att de privat anställda inte tillåts kritisera sin arbetsgivare öppet, säger han.

Det krav som dock står högst på hans lista över ändringar i arbetsrätten gäller anställningsformerna.

— En majoritet av LO:s yngre kvinnor har tillfälliga anställningar. Deras villkor liknar dem som fanns på 30-talet. Jag vill därför att Lagen om Anställningsskydd skärps så att dessa kvinnor kan känna trygghet i jobbet, säger Håkan Meijer i sin första programförklaring.