Göran Persson sa att en förbättrad arbetsskadeförsäkring står högst upp på hans önskelista över nya reformer. På andra plats kommer en förkortning av arbetstiden. Statsministern sa att han är mycket intresserad av LO-styrelsens förslag om en extra semestervecka som ska kunna tas ut i en daglig arbetstidsförkortning.

Göran Persson nämnde även behovet av en bättre tandvårdsförsäkring samt ökat stöd till pensionärer och funktionshindrade.