Projektet, initierat av Sundsvalls kommun, pågick i ett halvår fram till sommaren och håller nu på att utvärderas.

-Kommunen hade gått igenom nyckelhanteringen och sett att den är väldigt tidskrävande. Därför ville man pröva nya tekniska lösningar, förklarar Ann-Cathrine Höglund, chef för hemtjänstgruppen i Nolby, södra Sundsvall, som fått pröva tekniken.

Ett samarbete inleddes med data- och låsföretag samt Telia Mobile.
Fem egnahem valdes ut. Pensionärer som kräver mycket insatser, även kvällar och nätter, fick ett speciallås installerat som komplement till vanliga nycklar.

Anette Hagström plockar fram ”mobilen” och visar hur det går till:

-Vi har två koder: en personlig och en för dörren som ska öppnas. När dessa knappas in skickas ett SMS-meddelande till en dator i Göteborg och signaler därifrån öppnar dörren inom en halvminut.

Färre nycklar sparar tid för personalen och en fördel är också att pensionärer med trygghetslarm kan få hjälp snabbt.

-Tekniken har fungerat ganska bra. Det är bara ett av låsen som krånglat. Jag är positiv, säger Anette Hagström.

Ingen rädsla för att tidsbesparande teknik leder till personalminskningar?

-Nej, det tror jag inte på. Snarare ser jag det som en möjlighet att få mer tid över till omvårdnad.

Även i grannkommunen Nordanstig har hemtjänsten prövat systemet. Där har de tekniska problemen varit någon större på grund av dålig täckning i glesbygdsområden.

Kostnaderna är det stora problemet, betonar Ann-Cathrine Höglund. Men hon tror att tekniken, särskilt låsen, kommer att bli billigare och därmed ett alternativ för arbetsplatser som vill minska nyckelhanteringen.

-Det har både varit en omställning och spännande att jobba med tekniken. Men vi är så pass nöjda att vi vill fortsätta.

Och pensionärerna?

-Mestadels positiva reaktioner. Vår äldsta, en 94-årig kvinna, har varit en av de stora entusiasterna. En dam har sagt blankt nej. Hon tyckte att det verkade konstigt och inte tillräckligt säkert, säger Ann-Cathrine Höglund.