Bakgrunden är att allt fler människor vänder sig till alternativmedicinen eftersom primärvården inte tillräckligt väl klarar av att hantera stressjukdomar och utbrändhet. Centret vill undersöka om olika alternativa metoder kan tänkas minska dessa nya folksjudomar.

I höst kommer seminarier att hållas om alternativmedicin och en webbplats som ska innehålla sammanställningar över olika alternativa metoder är under uppbyggnad.