Den grupp som har de allra otryggaste anställningarna är unga kvinnor som invandrat från ett land utanför Europa. Det är också den grupp som är minst benägen att organisera sig fackligt.

— Jag vill inte tillbakavisa tanken på ett särskilt medlemskap för ungdomar, säger ombudsman Olle Kristoffersson, Kommunal. Men det är viktigt att det inte leder till sämre villkor för att komma med i a-kassan.

Räknas alla åldersgrupper så gick allt fler med i facket under 90-talet. Mest, med nära fem procent, ökade organisationsgraden i Kommunal och inom privat service utom handeln. 92,3 procent av dem som arbetar inom Kommunals område är med i facket. Bara statligt anställda arbetare organiserar sig flitigare.