Detta enligt en undersökning vid Örebro universitet omfattande 37 lärare vid en gymnasieskola. Undersökningen är ett examensarbete av Mattias Johansson och Helena Peterson vid institutionen för idrott och hälsa.

Qigong är en flertusenårig kinesisk läkemetod som bygger på samma kunskap som akupunktur. Den består av enkla, kraftfulla rörelser.

Bukandning och avslappning spelar en central roll i qigong.

En svaghet i undersökningen är enligt författarna att de inte själva har valt ut sina försökspersoner. De 37 lärarna hade alla anmält sig till en stresshanteringskurs på 10 veckor med inriktning på qigong. Där fick de bland annat lära sig vad stress är och hur den påverkar kroppen. Likaså fick de pröva praktiska metoder för att hantera stress och hålla sig frisk.

Försökspersonerna fick svara på frågor om sin hälsa före och efter kursen. En kontrollgrupp på 33 lärare som inte gått kursen fick svara på samma frågor om hälsan med den skillnaden att de 37 också fick svara på en öppen fråga om qigong.

Sammantaget visade det sig att de 37 försökspersonerna tyckte att de mådde bättre efter kursen än personerna i kontrollgruppen. De sov bättre och kände sig piggare när de vaknade. Huvudvärk samt smärta i nacke skuldror, säte, ben och leder hade minskat. Men samtidigt hade de mer ont i mage, bröst och armar. När det gällde frågorna om smärta hade kontrollgruppen ungefär samma resutat.

Till detta har rapportförfattarna ingen förklaring. Att försökspersonerna fortfarande hade ont tror de möjligen kan bero på att man blir mer medveten om sin kropp med qigong. Smärtorna kan tänkas avta om man fortsätter att träna.