De 140 anställda med egen bil inom hemtjänsten i Halmstad, har genom facket vänt sig till kommunen och upprepade gånger begärt att bilavtalet måste ses över. Utan resultat. Nu har de bestämt sig. Om inte kommunen ställer bilar till förfogande kommer de kollektivt att säga upp bilavtalet.

– Det håller inte längre. Vi förlorar mellan 300-1000 kr i månaden när vi använder egen bil, säger Helene Johansson, kommunalarbetare i hemtjänsten. De allra flesta av oss är deltidsanställda och har inte råd med bil. Det är oacceptabelt att vi tvingas hålla kommunen med bil för arbetets skull.

– Vi har haft möten ett par gånger under våren och en ny medvetenhet har vuxit fram. Vi är eniga och har bestämt oss. Nu får det vara nog.

Bilavtalet är från 1991 och ersättningen motsvarar 21 kr per mil efter skatt. Meningen är att det ska täcka alla utgifter, men de senaste årens kostnadsökningar har gjort att avtalet inte längre stämmer med verkligheten.

– Bensinpriset har stigit och enligt avtalet står kommunen varken för underhåll eller självrisk. Det är ohållbart. Vi har personal som blivit tvungen att låna bil av föräldrar, eller fått ta ut semester när bilen varit på reparation. Det är dessutom nästintill omöjligt att få tag på vikarier eftersom det krävs att de måste ha egen bil, säger Inger Andersson, facklig ordförande för hemtjänstpersonalen.

– Vårt krav är att kommunen ställer bilar till förfogande. Andra kommuner har tecknat leasingavtal. Det kan Halmstad också göra. I annat fall ser vi ingen annan utväg än att säga upp bilavtalet kollektivt. I princip kan det innebära uppsägning, men vi har ett bra förhandlingsläge. Det lär inte bli lätt att hitta ersättare till alla oss…

Föreningssparbankens institut för privatekonomi konstaterar att utgifterna för bil har gått om matkostnaderna. Genom undersökningar beräknar man att bilen drar i genomsnitt närmare 4000 kr i månaden för en vanlig barnfamilj.

För att täcka alla omkostnader behöver därför ersättningen ligga på 32 kr per mil för en liten bil. Enligt Motormännens Riksförbunds bilkostnadskalkyl för 2000 behöver ersättningen vara minst 30 kr per mil skattefritt.

Hemvårdschefen i Halmstad kommun, Ats Murro, vill inte kommentera hemtjänstpersonalens krav.