I sista stund drog Kommunal tillbaka några fall som var på väg till arbetsdomstolen. Nu får facket börja om med några andra fall, för att få prövat vem som har rätt, facket eller arbetsgivarna.

De kommunala arbetsgivarna hävdar att den som har en fast anställning inte kan hänvisa till nya LAS, inte ens om det bara är en deltid.

— Vi backar inte, vi måste bara hitta ett annat utgångsläge, säger ombudsman Leif Oscarsson, Kommunal.
Annars finns det en risk att vi accepterar att en person har mer än en anställning hos samma arbetsgivare. Den som har det kan gå miste om sociala förmåner, även om deltiderna sammanlagt motsvarar heltid.

Han beräknar att omkring 10 000 personer inom Kommunals område vikarierar vid sidan av en fast deltid.