I mitten av september sitter norrbottningarna och läser i fondkatalogen och funderar över var de ska placera sina pensionspengar. Sen flyttas pensionsvalet söderut, och i mitten av november har 4,4 miljoner svenskar valt pensionsförvaltare.

Först gäller det den allmänna pensionen. När vi jobbar och får lön betalas en pensionsavgift in, på 18,5 procent. Idag betalar den anställde 6,9 procent som en egenavgift, resten tas från statskassan.

Men på sikt ska arbetsgivaren och den anställda betala hälften var. Av de pengarna går 16 procentenheter till dagens pensionärer. Samtidigt utgör de en framtida pensionsrätt som årligen räknas upp med inkomstbasbeloppet (basbelopp som räknas upp med inkomsterna, inte priserna).

Men 2,5 procentenheter ska fonderas, (sparas) och den delen ska vi bestämma själva över, var och en. (För dem som är födda före 1954 är procenttalet lägre.)

Den här delen av pensionen kallas premiepensionen. Redan 1995 började 2 procent avsättas till premiepensionen, också de medlen ska vi placera.