En ung chef med liten erfarenhet av såväl arbetsledande uppgifter som äldrevård har inte lyckats skapa en god arbetsmiljö, utan snarare förvärrat, eller rentav orsakat en del av problemen.

Men det är viktigt att påpeka att konflikter i arbetsgrupper och dåligt fungerande arbetsledare dessvärre är minst lika vanligt på offentligt drivna arbetsplatser och inget specifikt för just privata företag. Utbildning av arbetsledare och satsning på arbetsmiljön behövs i hela offentliga sektorn! Och den ekonomistyrning som upphandlingarna tvingat fram är politiska beslut som både företag och offentligt drivna arbetsplatser anpassar sig till.