— Det är en ambition att före nästa val komma med ett förslag som ger även de som arbetar i privata men skattefinansierade företag, rätt att bryta mot tystnadslöften om det de berättar ska publiceras i media, sa Mona Sahlin.

I dag gäller meddelarskyddet offentligt anställda. Villkoren är alltså olika beroende på var man arbetar. Direktiven till en utredning förbereds nu och senast om två år ska det finnas ett förslag om att meddelarfriheten ska gälla åtminstone entreprenaderna. Utredningen ska också pröva om lagen kan utsträckas till hela det privata näringslivet.

— Tystnaden är farlig för demokratin och för företagen, sa Mona Sahlin.
Lex Sarah, som ger anställda rätt och plikt att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen ska ses över och göras tydligare, liksom sekretesslagstiftningen, lovade statssekreterare Hans-Erik Holmqvist från justitiedepartementet.

Mona Sahlin sa också att en s-majoritet efter valet kan tänkas komma med en ”återställare”, alltså sätta stopp för arbetsgivarens möjlighet att undanta två anställda från regeln sist in först ut. Miljöpartiet har fått de borgerliga partiernas stöd för ett sådant undantag för företag med färre än 10 anställda. Ett riksdagsbeslut väntas i höst.

Kommunalarbetarens seminarium inleddes med vittnesbörd från fyra kommunalare som alla utsatts för trakasserier eller bestraffningar när de berättat offentligt om missförhållanden på sina arbetsplatser. Pelle Sjöblom, bussförare från Norrtälje, Marita Petterson, städerska från Kalmar, Sarah Wägnert som slog larm om vanvård av gamla på ett boende i Stockholm och Carina Persson, undersköterska från Avesta.

Kommunalarbetaren har skrivit om hur de behandlats.

— De fyra är mycket modiga, sa Kurt Junesjö, jurist på LO-TCO Rättsskydd. Kommunal har oerhört många misshandlade medlemmar. Arbetsgivaren har rätt att vara orättvis utan sakliga skäl. Det är en ren maktfråga.

Mona Sahlin prisade också de fyras mod.

— Men ni ska inte behöva känna er modiga utan det ska vara en rättighet och skyldighet att tala om brister på arbetsplatserna.