Är det ett viktigt val?

Ja! För den som är ung och har hela yrkeslivet framför sig kan ”rätt” val innebära att bortåt 30 procent av den framtida pensionen kommer från just premiepensionsdelen. Man kan byta fond om man tycker att man har valt fel.

Hur går det till?

Under hösten får alla som är födda 1938 och senare, är 16 år och äldre och har eller har haft pensionsgrundande inkomst ett valpaket på posten, med en katalog över alla fonder, och blankett att fylla i. Det finns 450 fonder att välja mellan, och man kan dela pengarna mellan fem fonder.

Det finns fyra huvudgrupper: aktiefonder, räntefonder (obligationer), blandfonder (både aktier och obligationer) och generationsfonder (större del obligationer/räntebärande papper ju äldre man blir). Inom dem finns sedan andra grupperingar, som länderfonder, branschfonder och regionala fonder. I katalogen finns information om vad begreppen står för.

Hur ska man välja?

På Premiepensionsmyndigheten ger man bara ett råd — lägg inte alla ägg i samma korg, det är tryggare att välja en blandning, alla sorters aktier och obligationer går inte bra eller dåligt samtidigt. Ett annat vanligt råd är att man ska välja en större del obligationer ju äldre man är. Aktier kan gå upp och ner, samtidigt som aktierna på längre sikt brukar ge högre avkastning.

Kan jag ångra mig?

Du kan byta fonder eller förvaltare hur ofta du vill och det är gratis. Då kontaktar du Premiepensionsmyndigheten som sköter kontakten med fondbolagen.

Se upp med avgiften!

Alla fondförvaltare tar en avgift för sitt arbete. Det handlar om 0,15-3,97 procent. Mycket små promilleskillnader ger stora summor i slutändan. När det här skrivs ligger AMF Pensions Räntefond Sverige lägst med 0,15 procent av det insatta kapitalet.

Vad händer om man

inte väljer?

Om man inte väljer, kommer ens premiepension att förvaltas av Premiesparfonden inom Sjunde AP-fonden. Om du ångrar dig och vill välja senare går det också bra. Men då måste du ta initiativet och skicka efter en valblankett från Premiepensionsmyndigheten.

Tillbaks till startsidan om pensioner!