Agda, pensionär med ATP

Agda är redan pensionär, har idag folkpension och ATP. Agdas pension kommer i princip inte att påverkas. Hennes pension kommer att räknas upp med inkomstbasbeloppet i stället för som idag prisbasbeloppet. Om några år kommer hennes folkpension och ATP att kallas tilläggspension.

Zoran — fem år i Sverige

Zoran har bott fem år i Sverige när han går i pension. Han har rätt till en viss del garantipension när han fyller 65 år eftersom han har bott minst tre år i Sverige. (Är man EU-medborgare räcker det med ett år.) För att få full garantipension måste man dock ha bott här i 40 år, sen man fyllt 25 år. Är man flykting enligt Genevekonventionen får man dock full garantipension. Zorans eventuella pension/livränta från tidigare jobb i sitt hemland kan minska hans garantipension, om han inte är EU-medborgare.

Olle, pensionär

Olle har idag bara folkpension och pensionstillskott, och ett särskilt grundavdrag som gör att han i inte betalar skatt. Om några år slås detta ihop, kallas övergångsvis garantipension, och beskattas. För att Olle inte ska få lägre pension genom beskattningen, kommer pensionsbeloppet att höjas.

Birgitta — mitt emellan

Birgitta är född 1948. Hon tillhör därmed mellangenerationen, som är född mellan 1938 och 1953. Hennes pension kommer att bestå av en viss andel ATP plus folkpension som nu kallas tilläggspension (ju äldre desto större del), en viss del inkomstpension från det nya pensionssystemet och en del premiepension. Hon är garanterad att inte få lägre pension än vad ATP-systemet skulle ha gett henne 1994.

Sofi är sjuttiotalist

Sofie är född 1978 och kommer att få sin pension helt enligt det nya systemet; inkomstpension som beror på hur mycket hon haft i inkomst under åren och med det hur stora avgifter som betalats in. Men också den ekonomiska utvecklingen i samhället och vid vilken ålder hon väljer att gå i pension. Vidare får hon premiepension som hon har påverkat själv genom sina val och garantipension om hon haft låga eller inga inkomster.

Tillbaks till startsidan för pensioner!