Det är kommunalare anställda i kommuner och landsting som enligt pensionsavtalet PFA-98 i höst för första gången ska välja pensionsförvaltare och vilken fond eller traditionell pensionsförsäkring de vill ha.

Minst 1 procent har Kommunals medlemmar rätt att placera individuellt. I 237 kommuner och 19 landstinghar politikerna nu bestämt sig för att lägga ut allt som avsätts till pensionen, det vill säga 4,5 procent, till den enskilde att bestämma över. Senast vid årets utgång måste valet vara gjort. Men man kan välja om varje år, om man vill.

Om man inte väljer något, kommer ens pensionspengar att placeras hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Vad är det jag ska välja?

Valet gäller alltså vilken fondförvaltare man vill ha, vilket bolag som ska förvalta ens pensionspengar. Men valet gäller också om man vill ha en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring.

I en traditionell pensionsförsäkring placerar bolaget du valt dina pensionspengar så bra som möjligt, i en blandning av räntebärande papper, aktier och fastigheter.

Du får en garanterad lägsta avkastning, för närvarande 3 procent, oftast blir avkastningen högre.

I en fondförsäkring väljer du själv en eller flera värdepappersfonder för ditt sparande. Du har inte någon garanterad avkastning, och det innebär en högre risk jämfört med traditionell pensionsförsäkring.

Värdet kan både stiga och sjunka. På lång sikt har aktiesparande hittills gett högre avkastning än de säkrare placeringarna i obligationer och räntebärande papper. Den som väljer fondförsäkring får våren 2001 ta ställning till vilka typer av aktiefonder han eller hon vill spara i.

Viktigt att tänka på:

Avgifterna
Förvaltarna tar avgifter för sitt arbete — ta reda på vilken avgift de tar innan du bestämmer dig. Den som tjänar 15 000 kr i månaden kan spara 100 000 kr eller mer på 35–40 år på att välja rätt förvaltare.

Efterlevandeskydd

Det finns två sorters, som man kan välja: Ett återbetalningsskydd innebär att värdet av de premier som den avlidne betalat in under sin livstid betalas ut till de efterlevande, i till exempel fem år. Väljer man ett familjeskydd får de efterlevande ett eller två förhöjda prisbasbelopp som betalas ut under fem år.

I pensionsavtalet ingår redan familjeskydd till efterlevande, likaså i TGL-KL, tjänstegrupplivförsäkringen. Fundera på om det räcker. Väljer man att koppla efterlevandeskydd till sin individuella del blir pensionen lägre. Familjeskydd är dyrare än återbetalningsskydd. Särskilt dyrt blir det om man har låg lön, bortåt hälften av premien kan ”ätas upp” av premien för familjeskyddet.

Men det är också så att du slipper göra en hälsoprövning för att få familjeskydd nu, vill du välja till det senare, kommer det sannolikt att krävas en hälsoprövning.

Timanställda missar

avtalspensionen

Än så länge gäller att timanställdas inkomster inte ger rätt till avtalspension enligt PFA-98. Men EU förbjuder den typen av diskriminerande regler, så en förändring måste komma snart.
Medan alla sorters inkomster räknas in i underlaget för den nya allmänna pensionen, är det annorlunda med avtalspensionen.

Än så länge gäller att man måste ha en anställning på minst 40 procent av heltid för en tid av tre månader för att omfattas av pensionsavtalet.
Springvikarier, semestervikarier, projektanställda — det finns många namn på de inhoppare som går och väntar på att få ett fast jobb eller längre vikariat i vården. Många känner inte till att deras inkomst inte är pensionsgrundande för avtalspensionen.

Ska du välja?

Många av Kommunals medlemmar arbetar inte i kommuner och landsting och går därför efter andra pensionsavtal. De som har Avtalspension LO-SAF valde redan 1998.

Medlemmar i kommunala bolag med PA-KFS-avtalet fick välja första gången år 1999. Nytillkommande som inte gör något eget val får sina premier förvaltade av KPA.

De privatanställda medlemmar som har Avtalspension SAF-LO fick välja första gången 1998. Detta berör bland andra anställda i ISS-Städ, privata sotningsföretag och bussföretag tillhörande Biltrafikens arbetsgivareförbund, BA. Den som inte väljer själv får sina premier förvaltade av AMF-Pension.

En nyhet är att från och med i år kan alla välja från och med 22 års ålder.
Anställda i bland annat Swebus och i de flesta vårdföretag tillhörande Svensk Handel SHT och som har avtalspension enligt ITP-planen har fått välja sedan flera år.

Är man osäker om vilket pensionsavtal man omfattas av, kan man fråga sin arbetsgivare eller sin sektion.

Tillbaks till startsidan för pensioner!