– Ja, vi har fyra förbund som friar till oss, säger Lantarbetareförbundets ordförande Leif Håkansson. Det finns argument som talar för och emot alla alternativ.

Det som talar för Kommunal är att förbundet är stort och har resurser, och har medlemmar inom den gröna sektorn, t ex park- och anläggningsarbetare och kyrkogårdsarbetare.
Kommunal har också allt fler medlemmar i den privata sektorn, och medlemmar som arbetar ensamma eller på små arbetsplatser.

Många av Lantarbetareförbundets medlemmar arbetar ensamma eller med få arbetskamrater. De arbetar inom jordbruket och i en mängd företag som sysslar med djur, t ex ridhus och djurparker, eller med växter och trädgårdsanläggning, vid travsportsanläggningar och golfbanor mm.

De andra förbund som diskuteras är Byggnads, Livs och Skogs- och Träfacket. I mitten av september fattar Lantarbetareförbundets styrelse beslut om vad den ska föreslå kongressen, som hålls i maj nästa år.