Under 1999 var det så många som en tredjedel som använde Internet i hemmet, jämfört med 14 procent ett år tidigare. Detta visar ny statistik från LO.

Också antalet kommunalare som har dator hemma har ökat markant. För fem år sedan hade knappt en femtedel dator hemma, idag är det fler än hälften. Men att surfa på Internet kommer först på tredje plats bland kommunalare med dator hemma. För det de flesta gör är att spela spel, tätt följt av ordbehandling.

Undersökningen visar att skillnaderna fortfarande är stora mellan LO-medlemmar och olika grupper av tjänstemän. Bland medlemmar i TCO och SACO är det 80 respektive 87 procent som har tillgång till dator hemma.
Siffran för LO-medlemmar är 57. Och SACO-medlemmarna som använder Internet är dubbelt så många som LO-medlemmarna.