Mer än hundra personer sökte pooljobben när de annonserades ut. Tre sjuksköterskor och 22 undersköterskor har nu anställts och börjar sina nya jobb i oktober. De ska arbeta inom äldre- och handikappomsorgen och har fått önska sysselsättningsgrad. Bara två vill ha mindre än 100 procents tjänst.

Tio procent av arbetstiden ska användas till studier. Det kan vara att läsa in kärnämnen på gymnasienivå eller olika yrkeskurser, individuellt eller i grupp.

De ska stämma överens med poolens verksamhet.

Mona Englund, tidigare ordförande i Kommunals sektion 20 i Lindesberg, är samordnare för projektet:

— Många av våra grupper saknar gymnasiekompetens helt eller delvis och det här kan vara en chans för dem att komma igång i ett lugnare tempo.

Men det visade sig under anställningsintervjuerna att de flesta ville läsa vårdspecifika ämnen som ger nya rön och kunskaper, till exempel inom demenssjukdomarna eller inom handikapp som autism, säger hon.
Yvonne Wretlund jobbar natt på ett gruppboende där det bara finns 63-procentstjänster. Hon ser det som en stor förmån att få studera på arbetstid, efter alla år av nedskärningar och påfrestningar. Hon funderar på att studera data.

— Det behövs mer och mer inom vården och det vore roligt att kunna lite mer. Nu kan min tolvåring mer än jag, säger hon. Men först vill jag gärna se hur studierna ska läggas upp schemamässigt.

— Jag får också heltid och det är bra både för ekonomin och för pensionen.
Studierna ska bedrivas vid ett lärcentrum i Lindesberg och består främst av distansutbildning. Var och en får en individuell handlingsplan och studierna börjar med en preparandkurs i studieteknik och en kortare IT-utbildning.

— Kommunen kan få rekryteringsproblem i framtiden på grund av anställningsstopp, många som går i pension och många timvikariat, säger Mona Englund. Arbetsgivaren måste göra jobbet intressantare, höja sysselsättningsgraden och erbjuda fast anställning. Men jobbet är tungt och det är svårt att orka med heltid. Att få studera och utbilda sig under en tiondedel av arbetstiden gör det lättare att klara jobbet.

Avtal har slutits med Kommunal. De poolanställda får årsarbetstid och stort inflytande på hur arbetet förläggs.

Förhoppningen är att på sikt komma igång med vardagslärande för kommunens alla grupper.

— Jag känner stort stöd från personalen, politiker och tjänstemän i kommunen och från Kommunal, säger Mona Englund, som kommer att söka EU-medel för projektet.