Nu vill Kommunal i Stockholm att de farliga bussarna ska förbjudas.
I en taklucka ovanför förarens huvud förvaras allehanda teknisk utrustning. Innehållet kan väga upp mot 20 kilo. Och trots att flera olika stängningsmekanismer provats, har alltså luckan fallit ner vid ett antal tillfällen och orsakat skador hos busschaufförer.

Enligt huvudskyddsombudet på Busslink i Stockholm, Peter Hansen, har det här problemet funnits och påtalats i 20 år. Men trots flera anmälningar till yrkesinspektionen, fällande i vållandenämnden och insatser från arbetsgivare och personal, finns risken för att luckan ska falla ner kvar. När samtliga skyddsombud i Stockholm i våras gjorde en genomgång
av bussarna visade det sig att ett 100-tal bussar saknade den extra säkerhetsanordning som borde satts dit för att förhindra olyckor.

Därför har Peter Hansen nu bestämt sig för att gå vidare och anmäla problemet till Arbetarskyddsstyrelsen. Han förväntar sig att de beslutar om försäljningsstopp för den här typen av bussar samt återkallar de som redan finns ute i trafiken.

– Jag vill testa tillverkaransvaret. Tillverkarna skiter i köparna, säger Peter Hansen.

Borde inte det här vara en ganska enkel sak att rätta till?

– Jo, men det finns ingen återkoppling mellan användarna och tillverkarna. Och de som sitter och designar bussarna har inte tillräcklig kunskap i ergonomi och arbetsmiljöskydd, säger Peter Hansen.