Under senare år har arbetslösheten inom Kommunals yrkesområden ökat under somrarna. Statistiken från Ams och a-kassan som Kommunalarbetaren bearbetat visar att så skedde även i år.

Över 120 000 personer som tillhör Kommunals a-kassan söker jobb mitt i vad ekonomer betecknar som en kraftig högkonjunktur.

Drygt 40 000 av dem klassas i Ams-statistiken som ”arbetslösa”, de är helt utan jobb.

Drygt 10 000 deltar i olika AMS-åtgärder.

Närmare 70 000 har ofrivillig deltid eller bara tillfälliga timanställningar.

Antalet a-kassemedlemmar som är helt eller delvis arbetslösa sjönk visserligen med knappt 15 000 på ett år. Framför allt minskade antalet helt arbetslösa kommunalare.

Men det beror knappast på någon större tillväxt av jobb inom Kommunals yrkesområden. Antalet medlemmar i Kommunals a-kassa minskade nämligen ännu mer. Minus 23 000 medlemmar på ett år enligt siffror från AMS.

Pensioneringar och yrkesbyten med mera verkar därför spela större roll för att pressa ner arbetslöshetssiffrorna.

Vår sammanställning av statistik från Kommunals medlemsregister och A-kassan bekräftar den bilden. Så var antalet medlemmar som inte stämplar arbetslösa i a-kassan färre i juli jämfört med ett år sedan.

Visserligen blev de stämplande också färre, drygt 10 000. Men medlemsantalet i Kommunal sjönk mer än så. Och antalet kommunalare som tillhör a-kassan sjönk mer än medlemsantalet i facket.

Norrbotten intar igen en topposition i Kommunals ”arbetslöshetsliga”. Där fick 21 procent av kommunalarna ersättning från a-kassan i juli. I Gävleborgs län, som låg överst i våras, stämplade 18 procent. Lägst är arbetslösheten i Stockholm, 7 procent.

Genomsnittsiffran för hela landet låg på 15 procent.

Siffrorna från AMS pekar på att augustisiffrorna från A-kassan kommer att bli ännu dystrare.