Nästan var tionde av dessa anställda säger att de dagligen råkar illa ut för aggressiva utfall från patienter och vårdtagare.

Dessa siffror baseras på en enkätundersökning till 2 800 av totalt 172 000 anställda inom kommunal vård och omsorg. 85 procent av de tillfrågade har svarat på undersökningen.

Sju yrkesgrupper har ingått i undersökningen. Av dessa var vårdare och undersköterskor de mest utsatta yrkesgrupperna.