Svartmyror, eller trädgårdsmyra eller tuvmyra som de ibland kallas, är ett stort gissel för många hus- och trädgårdsägare. Namnet tuvmyra har de fått för att de gärna bygger bo i grästuvor, stenpartier och gamla stubbar. Din kompost är nog ett utmärkt ställe, här finns ju både mat och värme!

Ett effektivt giftpreparat heter ”Nippon”. Det både luktar och smakar gott för myrorna. De tar med sig giftet för att mata drottning och larver och efter en tid minskar antalet myror. Boet dör bort. Att sprida kompostjorden över ett större område är också ett effektivt sätt att minska myrbeståndet. Risken finns att den eventuellt överlevande drottningen skapar ett nytt samhälle någon annanstans. Myror följer alltid utlagda doftspår, så sprid jorden en bra bit från kompostbehållaren.

Glöm inte att myror är bra på att bryta ner och omvandla biologiskt material och även fungerar som pollinatörer för växterna.