”Uppror pågår” (Alfabeta) är skriven av fem unga kvinnor som utforskar sina mödrars och mormödrars uppfattning om kvinnor och om feminismen.

De fem är feminister som kämpar mot förtryck och gör uppror mot alla synliga eller osynliga regler och förbud som begränsar dem. De började fråga sig hur kampen varit för kvinnor i föregående generationer, vad som då var viktigt att förändra, vilka mål de hade.

De talar med kvinnor mellan 15 och 95 år, som alla berättar sin egen historia. Det blir många aha-upplevelser, vilken generation man själv än tillhör.