Ordens kraftspråk

maktens verktyg

medborgarnas medel

att påverka herrarnas framfart

att nedmotera trygghet.

val och IT är världens räddning

media missbrukar

bygger vallgravar

mellan hög och låg.

medborgarnas lön är att buga och bocka

du har inte internet

straffet är utanförskap

brottet är sonat

nya ekonomin landets räddning

medborgarnas lön

konfiskeras och minimeras

kompetens-, barnomsorg-

äldreomsorgskonto lösning för alla

ropen efter lycka skalla

Herrarnas valspråk ”val för medborgare”

är valet för borgaren

segern är nära

maktens kraftord

undersåtens verktyg

24 juli 2000

PS: Jag är kommunalarbetare med facklig tid på sektion 30.
Jag har under flera års tid följt våra medlemmar som bl a arbetar inom äldreomsorgen.
Vi som är förtroendevalda har försökt få arbetgiavre och politiker förstå den bomb som
finns ute på arbetsplatserna.
Jag tänker på alla arbetsskador som medför långtidssjukskrivningar.Brist på habilitering,
och förebyggande friskvård.
Kvinnor som ”ställer upp” och får som beläning för sin lojalitet ovanstående.
Detta gör mig upprörd och jag känner ibland en stor ilska.
Jag har under ett antal år skrivit av mig, genom mina dikter.