Om tio år ska minst 20 procent av medlemmarna ha bedrivit högskolestudier, hoppas förbundsstyrelsen, som satt målet. Men ska högskolan bli en del av vuxenutbildningen så måste den ändras och öppnas. Bland annat måste de nya behörighets- och antagningsreglerna ta hänsyn till sökandes motivation, lämplighet och yrkeserfarenhet. Rätten till studiestöd bör finnas hela yrkeslivet. Och vart femte yrkesår bör ge en termins betalda studier.

I höst lägger Utbildningsdepartementet ett förslag till nya antagningsregler. Ta då hänsyn till det stora kunskapsbehov som finns hos kommunalarna och ge dem ökade chanser till ett kompetenslyft som hela samhället tjänar på!